Geometrik Düzenleme, kavşak ve yol kesimlerinde meydana gelen uygulama hatalarının giderilmesi için gerçekleştirilen düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler kısa sürede uygulanabilir ve düşük maliyetlidir.

Geometrik düzenleme projeleri, incelenen bir kavşak veya yol kesimi için, karayolları geometrik standartlarının sağlanması adına hazırlanan projelerdir. Bu projeler,  genelde araç kapasitesini arttırmak üzere düşük maliyetlerle ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek uygulamaları içermektedir. Bunun yanı sıra yaya trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde kaldırım genişliklerinin ve buna bağlı olarak şerit genişlikleri, orta refüj genişliği gibi diğer yol tasarım elemanlarına ilişkin boyutların düzenlendiği uygulamalar da yine geometrik düzenleme projeleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yol üstü açılı veya paralel parklanma, parkomat uygulamaları, bisiklet yolları ve peyzaj uygulamaları da yine bu projelerin kapsamındadır. Yol veya kavşak bölgelerinde bulunan, otobüs durakları, taksi durakları, çöp konteynerleri gibi konumları sabitlenmiş uygulamaların düzenlenmesi, alternatif konumlar araştırılması ve bununla birlikte uygulama yapılan kesimdeki trafik akış hızının arttırılarak, araç kapasitelerinin arttırılması suretiyle bölgede yaşanan trafik sıkışıklıklarının giderilmesi bu projelerin temel amacını oluşturmaktadır.

Geometrik Düzenleme Projeleri, mevcut yol ve kavşakların uygulanması esnasında veya uygulama sonrası ortaya çıkan sorunların giderilmesi için gerçekleştirilen projelerdir. Trafik sorunu yaşanan bir bölge incelendiğinde öncelikle geometrik düzenleme projeleri ile hızlı bir şekilde müdahale etmek uygun olacaktır. 

Geoemetrik düzenleme projeleri mevcut sistemin en efektif kullanımı için düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilecek uygulamaları içermektedir. Bu yüzden, yol ve kavşak kapasitelerinin arttırılarak, kentiçi trafiği rahatlatmak, sıkışıklıkların azaltılarak akıcı bir araç trafiğinin sağlanması amacıyla bu projeler gerçekleştirilmektedir.

Geometrik düzenleme çalışmaları kapsamında:

  • İncelenen kesime ilişkin halihazır ve kadastral haritalar temin edilir,
  • Araç ve -gerekiyorsa- yaya sayımları gerçekleştirilir,
  •  Bölgedeki otopark konum ve kapasiteleri incelenir,
  • Toplu Taşıma Hatları ve Durakları incelenerek alternatif konumlar önerilir.