Trafik Etki Analizi raporları, özellikle metropollerde gerçekleştirilecek olan büyük çaplı gayrimenkul yatırımlarının, uygulama alanı ve çevresindeki mevcut trafiğe etkilerinin araştırıldığı, ayrıca gelecek projeksiyonları ile ortaya çıkabilecek sorunların bugünden ortaya konulduğu raporlardır.
Bu raporlar uygulanacak projenin büyüklüğüne bağlı olarak, yerel yönetimler (belediyeler, valilikler) veya merkezi yönetim (bakanlıklar veya bağlı genel müdürlükler) tarafından talep edilmektedir. Uygulamayı gerçekleştirecek olan firmalar, Trafik Etki Analizi istenilmesi durumunda bu raporların hazırlanması için uzman mühendislik firmaları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar.

Bu kapsamda, Firmamız tarafından uzman personelimiz ve akademik danışmanlarımız eşliğinde Trafik Etki Analizi raporları hazırlamaktayız. Ülkemizde genel kabul görmüş uygulamalar ve Ulaştırma Mühendisliği ilkeleri ışığında hazırlanan raporlar ilgili kurumlar tarafından istenilen formata göre düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra talep edilmesi durumunda, ilgili kurumlarda rapor kabul süreci takip edilerek; öngörülen projelerle ilgili revizyonların oluşması durumunda bu revizyonların ivedilikle hazırlanması ve onay sürecinin minimize edilmesi konusunda gerekli ekipman ve personel ile hizmet vermekteyiz.

Trafik Etki Analizi raporları genellikle, uygulama yapılacak bölgenin yolculuk üretim veya çekim değerlerinde dramatik değişimlerin meydana gelebileceği

- Alışveriş Merkezleri (AVM)
- Toplu Konut İnşaatları
- Otel ve Marina gibi Turizm Amaçlı Yapılar
- Konut, Residences ve Ofis Projelerinin bir arada bulunduğu "Karma Projeler"
- Transfer Merkezleri, Havaalanları, Terminaller gibi "Ulaştırma Yapıları"
- Tramvay, Metro ve BRT (Metrobüs) gibi "Ulaşım Projeleri"

uygulanmadan önce ilgili idareler tarafından istenmektedir / istenmelidir.

Trafik Etki Analizi raporu hazırlamak üzere konusunda uzman mühendislerden oluşan bir ekip ve gerekli ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır.
Rapor hazırlık sürecinde, çalışma alanına ilişkin mevcut verilerin toplanması ile birlikte, ilgili projenin etki alanı belirlenerek, bu alan çevresinde araç ve gerekiyorsa yaya sayımları gerçekleştirilmektedir. Böylelikle mevcut veriler güncellenmiş olmaktadır. Sonraki aşamada Proje bileşenleri incelenerek, bu bileşenlerin çalışma alanı trafiğine etkileri hesaplanmaktadır. Örneğin, bir Alışveriş Merkezi (AVM) Projesinin, Mağaza, Restaurant, Eğlence, Sinema gibi yolculuk çekim değerleri farklılık gösteren bileşenleri bulunmaktadır. Her bir bileşenin söz konusu AVM projesi yolculuklarına etkisi farklılık göstermektedir. Bu yüzden, incelenen projenin konumu, ulaşım imkanları, hedef kitlesi gibi bir çok parametrenin uzmanlar tarafından değerlendirilerek raporlanması ile en doğru sonuca ulaşılacaktır.